Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy

VIII Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
„Dłonie jak skrzydła”-
mój szkolny kolega z Libanu i Syrii.

Celem konkursu jest:
v propagowanie idei Papieskiego Dzieła  Misyjnego Dzieci
v wsparcie duchowe i materialne misjonarzy, i ich podopiecznych
v poszerzanie wiedzy o krajach misyjnych
v rozwijanie umiejętności plastycznych, lingwistycznych oraz informatycznych dzieci           i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest:
v Kategoria I – dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I-III SP: praca plastyczna – kartka świąteczna nawiązująca do hasła konkursu, wykonana dowolną techniką plastyczną; kartka złożona, format A5.
v Kategoria II – uczniowie kl. IV-VI SP: praca literacka list do dziecka w Libanie lub Syrii, nawiązujący do hasła konkursu + koperta. Listy w j. angielskim będą oceniane w kategorii II/a.
v Kategoria III – kl. VII i uczniowie Gimnazjum:   album multimedialny nawiązujący do hasła konkursu, wykonany w programie PowerPoint, zawierający od 15 do 25 slajdów, w tym slajd tytułowy z danymi z „Karty zgłoszeniowej”. Praca powinna być zapisana na płycie CD-R lub przesłana drogą elektroniczną.

Regulamin konkursu:
v Oceniane będą:
§  zgodność pracy z tematem konkursu
§ kategoria I – oryginalność pomysłu, walory artystyczne i estetyka wykonania
§ kategoria II – oryginalność pomysłu, poprawność gramatyczna i ortograficzna tekstu oraz estetyka wykonania.
§  kategoria III – poziom trudności wykonania prezentacji multimedialnej, jej walory dydaktyczne i artystyczne.
v Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii.
v Nagrodzone prace plastyczne  zostaną wydrukowane w formie kartek świątecznych i wysłane do misjonarzy na całym świecie.
v Pozostałe prace wystawimy na  Misyjnym Kiermaszu Adwentowym 14 grudnia 2017, organizowanym w naszej szkole pod hasłem  „Dzieci,  dzieciom misji – mój szkolny kolega z Libanu i Syrii”. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na pomoc dzieciom w Libanie i Syrii. 
v Prace literackie – nagrodzone listy, wyślemy za pośrednictwem organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie do Libanu.
v Nagrodzone prezentacje multimedialne będą przedstawione na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej Kółka.
v Prace należy przesłać do 8 grudnia 2017 na adres:
Zespół Szkół nr 14
ul. Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
z dopiskiem: Ognisko Misyjne „Comunnio” – VIII Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
v Do każdej pracy konkursowej prosimy o dołączenie „KARTY ZGŁOSZENIA” (wzór poniżej).
v Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia 2017 na stronie internetowej Kółka: www.kolkomisyjnecomunnio.blogspot.com oraz przesłane elektronicznie do opiekunów.
v Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu w naszej szkole 9 stycznia 2018.
v W skład  Jury  wchodzą nauczyciele specjalności: plastyka, j. polski, j. angielski informatyka i teologia.
v Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień.
v Prace pozostają własnością organizatorów konkursu.
v Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (DZ.U. Z 2002r. Nr 101. Poz. 926 ze zm.).
v Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły Diecezji Bydgoskiej.
v Zapytania prosimy kierować na adres e-mail:  comunnio.sp12@gmail.com
v Zapraszamy na stronę internetową Ogniska, na której będziemy zamieszczać posty tematyczne zawiązane z hasłem PDMD na rok szkolny 2017/18: „Czas misji”.

Z pozdrowieniami
opiekunki Ogniska Misyjnego „Comunnio”
katechetki

Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul


*
VIII Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem

„Dłonie jak skrzydła”-
mój szkolny kolega z Libanu i Syrii.

*
VII Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
"Z Ewangelią przez świat"-
mój szkolny kolega z Tajlandii


*
VI Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
"Otwórzmy drzwi, otwórzmy serca 
dla dzieci na Madagaskarze"

*
Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
"Kroplą modlitwy zmienisz los świata,
kroplą dobroci wspomożesz brata"-
mój szkolny kolega z Indii.

*
IV Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
"Jesteśmy światłością świata"-
mój szkolny kolega z Wenezueli.

*
III Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
"Razem z Maryją głośmy światu Jezusa"-
mój szkolny kolega z Wietnamu.

*
II Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
"Nasze serca dla Afryki,
nasze dłonie dla Sudanu Południowego"
*
Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
"Azja - miejsce narodzin Jezusa i Kościoła"