20 maja 2018

Biały Tydzień za nami...

W imieniu dzieci I Komunijnych 
i własnym z serca dziękujemy 
za wspólną modlitwę
 w 
Białym Tygodniu.

W imieniu 
p. Jarosława Truszczyńskiego
zapraszam na Mszę św.
10 czerwca 2018
godz. 18.00
do
Sanktuarium Matki Bożej
 Pięknej Miłości
ul. Farna 2
w Bydgoszczy,
o opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości
 dla dzieci SP 12, 
które w tym roku przyjęły
 I Komunię św.

14 maja 2018

Biały Tydzień już rozpoczęty...

"W mocy Ducha"
to hasło tegorocznej akcji
"Dzieci komunijne dzieciom misji".

Nasze Ognisko przygotowało
 z tej okazji oprawę liturgiczną
 Mszy św., na której modliliśmy się
 za misjonarzy i ich podopiecznych
szczególnie w Rwandzie i Burundi
w Afryce.
Kto kocha, nigdy nie jest sam. 
Zawsze może liczyć na pomoc
 drugiego, na jego bliskość. 
Dziś na naszą pomoc 
najbardziej liczą dzieci misji. 
Ofiarujmy im naszą modlitwę 
i nasz dar materialny. 
Podzielmy się naszą wiarą, 
z radością w sercu uczestnicząc 
w tym wspaniałym cudzie Bożej
 miłości, jakim jest Msza święta. 
W darach do ołtarza dzieci I Komunijne
zaniosły kopertki misyjne – dałeś nam, 
Panie, dwie ręce, by jedna „myślała”
 o potrzebach własnych, a druga 
otwierała się na potrzeby tych, 
którzy nie mają dostępu do 
podstawowych dóbr. 
Wraz z naszymi małymi ofiarami
 przynosimy wielką modlitwę 
o świat bardziej sprawiedliwy, 
zatroskany szczególnie o najmniejszych
 i najbardziej bezbronnych. 
Naucz nas, Panie, kierować się 
w życiu zasadą,
 „że więcej szczęścia jest w dawaniu,
 aniżeli w braniu”.
Bóg zapłać za dobre i szczodre serduszka!
Zebrane pieniądze zostaną przekazane
 za pośrednictwem parafii 
NMP Matki Kościoła w Bydgoszczy
 do PDMD w Warszawie.

15 kwietnia 2018

W niedzielę 15 kwietnia obchodzimy II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego...

...pod hasłem
 „Weźmijcie Pismo Święte”.

Niedziela Biblijna rozpocznie
 X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia).
 Będzie mu towarzyszyło hasło
związane z rokiem duszpasterskim:
 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Nawiązuje ono do wydarzenia
z życia apostołów, którzy pośród
 prześladowań ze strony Żydów
modlili się do Boga o pomoc.
I – jak pisze św. Łukasz:
„wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym i głosili
odważnie słowo Boże”

(por. Dz 4,31). 

9 kwietnia 2018

Tydzień Miłosierdzia rozpoczęty...

...i my włączyliśmy się w obchody
 tego wyjątkowego w roku tygodnia
 poprzez modlitwę za misjonarzy
 i ich podopiecznych.


W poniedziałek modlimy się
10 "Koronki do miłosierdzia Bożego" 
za Azję.
We wtorek odmawiamy 
10 "Koronki do miłosierdzia Bożego" 
za Afrykę.
W środę modlimy się
10 "Koronki do miłosierdzia Bożego" 
za Amerykę.
W czwartek odmawiamy
10 "Koronki do miłosierdzia Bożego" 
za Australię i Oceanię.
W piątek modlimy się
10 "Koronki do miłosierdzia Bożego" 
za Europę.
Bóg zapłać wszystkim przyjaciołom misji, 
którzy włączą się w to dzieło miłosierdzia
i będą je kontynuować cały rok!

8 kwietnia 2018

8 kwietnia 2018 – Niedziela Miłosierdzia BożegoŚwięto patronalne Caritas
i początek Tygodnia Miłosierdzia

czytaj więcej...W Tygodniu Miłosierdzia pamiętajmy 
o misjonarzach i ich podopiecznych, 
odmawiajmy dziesiątkę
 codziennie w intencji misji 
na różnych kontynentach.
W poniedziałek pomodlimy się 
za misjonarzy i ich podopiecznych
 w Azji. Szczególnie polecajmy Bożemu
 miłosierdziu mieszkańców Syrii.