15 kwietnia 2018

W niedzielę 15 kwietnia obchodzimy II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego...

...pod hasłem
 „Weźmijcie Pismo Święte”.

Niedziela Biblijna rozpocznie
 X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia).
 Będzie mu towarzyszyło hasło
związane z rokiem duszpasterskim:
 „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Nawiązuje ono do wydarzenia
z życia apostołów, którzy pośród
 prześladowań ze strony Żydów
modlili się do Boga o pomoc.
I – jak pisze św. Łukasz:
„wszyscy zostali napełnieni
Duchem Świętym i głosili
odważnie słowo Boże”

(por. Dz 4,31). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz