26 marca 2016

Alleluja, Bóg nie umarł, Jezus żyje...

"Człowieku naszych czasów!
Chrystus cię wyzwala, ponieważ cię kocha,
ponieważ wydał za ciebie siebie samego,
ponieważ dla ciebie i dla wszystkich odniósł zwycięstwo.
Chrystus oddał świat i ciebie Bogu
i przywrócił Boga tobie oraz światu".
Jan Paweł II
Wszystkim Małym misjonarzom 
i przyjaciołom misji
z okazji 
Świąt Wielkanocnych
życzenia miłości i radości w każdym dniu,
z wdzięcznością za cały rok rzetelnej pracy 
składają katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul.

16 marca 2016

Misyjna szkoła w Rościnnie...

kolejny raz zaprosiła przyjaciół misji
na rekolekcje połączone z przygotowaniem
  do pracy na misjach. 
Wspólna modlitwa podczas Mszy św.
Drogi krzyżowej
i adoracji Najświętszego Sakramentu
pomogła nam wyciszyć się,
i zajrzeć do swojego wnętrza.
Spotkania z misjonarzami i wykłady
 z misjologii przybliżyły nam ich problemy,
 i pogłębiły naszą wiedzę o misjach
 i ich podopiecznych.
Z serca dziękujemy
ks. Franciszkowi Jabłońskiemu

(w środku)
dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego
w Rościnnie za zaproszenie i gościnę.