31 stycznia 2016

Uroczystość rozdania nagród i wyróżnień laureatom VI Misyjnego Konkursu Bożonarodzeniowego...


"Pociąg do misji" -
hasło PDMD na rok szkolny 2015-16

który w tym roku szkolnym ogłosiliśmy
pod hasłem

"Otwórzmy drzwi, otwórzmy serca
dla dzieci na Madagaskarze"

odbyła się 12 stycznia 2016
w naszej szkole.
Gości przywitała Dominika,
uczennica naszego Gimnazjum, 

która od 7 lat jest
 "misjonarką" naszego Ogniska 
oraz p. dyrektor Elżbieta Kosińska.
Honorowym gościem naszego spotkanie był
ks. Andrzej Marmurowicz -
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
Diecezji Bydgoskiej.
Obdarował nas gazetkami misyjnymi.
Jednym z gości był również p. Jan Gaul,
przedstawiciel Rady Osiedla "Górzyskowo",
która była jednym ze sponsorów
nagród i wyróżnień.
Głównymi fundatorami byli również:
Wydawnictwo "Missio-Polonia" w Warszawie,
Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu,
Wydawnictwo Księży Werbistów "Verbinum"
oraz ks. Piotr Raszka proboszcz parafii
 NMP Matki Kościoła w Bydgoszczy
i firma LignumShop -
wyroby pamiątkarskie z drewna.
Najważniejszym punktem uroczystości
było wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień
naszym kochanym laureatom,
 tym najmłodszym z Przedszkola,
trochę starszym ze szkoły podstawowej
oraz tym najstarszym z Gimnazjum.
Na koniec tradycyjne, pamiątkowe zdjęcie,
słodki poczęstunek,
Laureatki konkursu z ZS nr 1 w Solcu Kujawskim
i zaproszenie do kolejnego konkursu
 już w przyszłym roku szkolnym.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom
i zachęcamy do lektury gazetek:
"Świat Misji" i "Misje dzisiaj",
które w ciekawy i prosty sposób mówią
o sprawach misjonarzy i ich podopiecznych
 na całym świecie.

8 stycznia 2016

W Światowy Dzień Misyjny Dzieci w naszym kościele...

nasze Ognisko przygotowało
uroczystą oprawę Mszy św.
Na początku Mszy św. przypomnieliśmy 
o kolędnikach misyjnych, którzy ruszą 
na ulice naszej dzielnicy 
13 stycznia 2016
aby zaprosić o duchowej i materialnej 
pomocy na rzecz dzieci z Madagaskaru.
W pierwszym czytaniu prorok Izajasz woła:
"Powstań, świeć, Jeruzalem, 
bo przyszło twe światło i chwała Pana
 rozbłyska nad tobą (...)

Podnieś oczy wokoło i popatrz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie (...)"

Iz 60, 1-6
Ewangelia wg św. Mateusza przypomniała 
nam o mędrcach ze Wschoduktórzy 
pierwsi zanieśli wieść o narodzeniu 
Jezusa do różnych narodów.
Ks. Michał dokładnie wyjaśnił, 
dlaczego mędrcy przynieśli w darach:
 złoto, kadziło i mirrę.
Podczas mszy ks. Proboszcz poświęcił 
również książeczki do nabożeństwa 
dzieci pierwszokomunijnych.
W modlitwie powszechnej modliliśmy się
 za dzieci całego świata, aby otoczone 
troską swoich rodziców i duszpasterzy 
mogły rozwijać się duchowo i intelektualnie, 
ucząc się solidarności i odpowiedzialności 
za rówieśników na całym świecie.
W darach przynieśliśmy do ołtarza:
katechizm - który wyraża naszą troskę o to, 
by wszystkie dzieci mogły poznawać 
Boga i świata, który stworzył
rękawiczki - dar, który ma wyrażać nasze
 pragnienie, 
by żadne dziecko nie cierpiało
 z zimna 
i chłodu ludzkich serc
puste naczynie - symbol oczekiwania 
na ludzkie wsparcie i pomoc
chleb i wino - które staną się Ciałem
 i Krwią Jezusa, z nimi niesiemy 
do ołtarza nasze serca gotowe 
do służby misyjnej i pomocy 
naszym rówieśnikom z Madagaskaru.
Dziękujemy za dar Komunii św. i modlitwy. Zapraszamy do wspólnego kolędowania
po ulicach Górzyskowa
13 stycznia 2016
godz. 16.oo - 17.30

6 stycznia 2016

W wigilię "Trzech Króli" ...

spotkaliśmy się, aby przy słodkim
poczęstunku przygotować się
do 3 ważnych wydarzeń, które zakończą
naszą pracę w tym semestrze:

  • Światowy Dzień Misyjny Dzieci
  • Uroczystość rozdania nagród i wyróżnień w VI Misyjnym Konkursie Bożonarodzeniowym
  • Kolędnicy misyjni na ulicach Górzyskowa
Podsumowaliśmy również adwentową akcję:
 "Złotówka za słodycze",
w której brali uczniowie kl. I SP.
Z serca dziękujemy za dobre
i szczodre serduszka!

Pieniądze przekażemy do PDMD w Warszawie
na pomoc dla misjonarzy i ich podopiecznych
na Madagaskarze
.

4 stycznia 2016

Zapraszamy...

LAUREATÓW
VI Misyjnego Konkursu 

Bożonarodzeniowego
 oraz ich opiekunów
na uroczyste wręczenie

 nagród i wyróżnień
12 stycznia 2016
godz. 17.00
świetlica szkolna
.

3 stycznia 2016

6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego i ...


 nasze patronalne święto,
czyli
Światowy Dzień Misyjny Dzieci
z tej okazji wszystkim dzieciom,
którym drogie jest dzieło misyjne Kościoła
składamy misyjne życzenia i podziękowania
za gorące serca, pracowite ręce i mądre główki.
Zapraszamy również do wspólnego kolędowania 
po ulicach naszej dzielnicy - Górzyskowo.
Będziemy śpiewać kolędy i zbierać datki 
dla misjonarzy i ich podopiecznych 
na Madagaskarze.
O szczegóły zapytaj p. Hanię lub p. Lilianę