14 kwietnia 2013

Rozpoczął się V Ogólnopolski Tydzień Biblijny

V Ogólnopolski Tydzień Biblijny rozpoczął się 

w niedzielę 14 kwietnia pod hasłem:

 "Panie, wierzę, że ty jesteś Mesjaszem, 

Synem Bożym (J 11,27)

Organizowany z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II 

nawiązuje do tematu duszpasterskiego 

Kościoła w Polsce

 i do przeżywanego w Kościele powszechnym 

Roku Wiary.


W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy:
 "Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.  Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»". 

I pragniemy podążać za głosem Pana Jezusa, 
dlatego szczególnie w tym tygodniu 
będziemy wsłuchiwać się w Jego Słowo.

Lekcja 4

3 kwietnia 2013

Misyjny Kiermasz Wielkanocny już za nami

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim dzieciom i ich bliskim 
za udział 
w Misyjnym Kiermaszu
 Wiekanocnym
Wyjątkową palmę wielkanocną
wykonał w tym roku
Eligiusz Odważny z kl. IIb
i to jemu przyznano nagrodę specjalną.
Pozostałe palmy były równie piękne 
i starannie wykonane, 
dlatego bardzo szybko znalazły chętnych, 
którzy je kupili.
Na konkurs "Moja pisanka" 
dzieci w kl. I-III
wykonały przepiękne pisanki!
Dziękujemy również rodzicom,
którzy kolejny raz
obdarowali nasze kółko własnoręcznie
wykonamyni ozdobami wiekanocnymi.

Serdecznie dziękujemy wszytkim darczyńcom
za dobre serca i pomocne dłonie!
Zebraliśmy 255 zł, które przekażemy
na PDMD w Warszawie!