Biali Misjonarze

to dzieci, które w tym roku szkolnym
 przystąpią do sakramentu
I Komunii świętej


Drodzy przyjaciele, 

     niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Komunia Święta, dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. 
Komunia Święta jest wielkim świętem rodziny. Jest też wielką uroczystością w parafii. Mam jeszcze w pamięci ten dzień, kiedy w gronie moich rówieśników i rówieśnic przyjmowałem po raz pierwszy Eucharystię w moim parafialnym kościele.   
     Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale wszystkich rodzin na świecie. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawał się coraz bardziej rodziną Bożą., ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu. Wiele dzieci w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawiane ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci?

 Jan Paweł II  
 "List do dzieci"
Tekst i zdjęcia za: www.missio.org.pl/dzieciom-misji


*
 WARTO PRZECZYTAĆ 
Dominik idzie do I Komunii Świętej
*
OGŁOSZENIA

dla rodziców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św.
13 maja 2018

Próby w kościele:
5, 12, 19, 26 kwietnia 2018
godz. 17.45
Obecność obowiązkowa!

7 IV 2018 - sobota 
Pierwsza spowiedź św. 9.00
         zbiórka w kościele 8.45
·        dzieci przynoszą książeczkę do nabożeństwa
12 V 2018 - sobota
Druga spowiedź św. 9.00
·        zbiórka w kościele 8.45
·        dzieci przynoszą książeczkę do nabożeństwa

13 V 2018 - niedziela
Uroczystość I Komunii św. godz. 10.00
·        zbiórka przed kościołem 9.45 (rodzice stają obok dzieci i       trzymają gromnicę)

Nabożeństwo Majowe godz. 15.00
·       zbiórka 14.45
·       dzieci zabierają książeczkę do nabożeństwa i gromnicę
·       dzieci otrzymają pamiątki I Komunii św. (Pismo Święte           Nowego Testamentu)
·        będą robione zdjęcia grupowe przez fotografa
·        możliwość zrobienia zdjęć prywatnych

Biały Tydzień: 14–18 maja 2018 (od poniedziałku do piątku włącznie)
·  Msza św. godz. 17.00
· Nabożeństwo Majowe - dzieci przynoszą książeczkę do nabożeństwa
·  dzieci przychodzą w strojach komunijnych.

W poniedziałek 14 maja 2018 oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowały dzieci z Ogniska Misyjnego „Comunnio”. 
Dzieci, które chcą się włączyć w akcję: "Dzieci komunijne, dzieciom misji" przynoszą kopertki z jałmużną, które otrzymały na ostatniej próbie 26 IV.
Bóg zapłać za dobre i szczodre serduszka,

 Katechetka Hanna Siemiątkowska :-) !


 ŚPIEWNIK
pierwszokomunijny 
Zobacz na: http://spiewnikmisyjny.blogspot.com/p/biali-misjonarze.html