6 września 2017

to hasło 
na nowy rok szkolny
ogłoszone przez
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
Zapraszamy do współpracy 
wszystkich przyjaciół misji!