13 kwietnia 2017

Alleluja, Jezus żyje!

"Człowieku naszych czasów!
Chrystus cię wyzwala, ponieważ cię kocha,
ponieważ wydał za ciebie siebie samego,
ponieważ dla ciebie i dla wszystkich odniósł zwycięstwo.
Chrystus oddał świat i ciebie Bogu
i przywrócił Boga tobie oraz światu".
Jan Paweł II


Wszystkim Małym misjonarzom 
i przyjaciołom misji
z okazji 
Świąt Wielkanocnych
życzenia błogosławieństwa Bożego,
z wdzięcznością za cały rok rzetelnej pracy 
składają katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul.