25 lutego 2017

Misjonarz na post...

Misjonarz na Post to ogólnopolska akcja duchowego
 wsparcia misjonarzy w Wielkim Poście przez 
np. modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.