13 lipca 2015

"Mali misjonarze wśród zwierząt"

to hasło diecezjalnego spotkania 
Ognisk Misyjnych, które miało miejsce 
19 czerwca 2015 w Myślęcinku.
Pamiątkowe zdjęcie z Ogniskiem Misyjnym
 "Mali misjonarze" z Solca Kujawskiego
Z serca dziękujemy
ks. Andrzejowi Marmurowiczowi,
dyrektorowi Papieskich Dzieł Misyjnych
Diecezji Bydgoskiej 

za dar wspólnej modlitwy,
spotkanie ze zwierzętami 
oraz słodki poczęstunek.