29 stycznia 2014

Kolędnicy misyjni dla dzieci Konga

W tym roku szkolnym
Kolędnicy misyjni PDMD w całej Polsce
odwiedzali domy, z kolędą i upominkami, 
aby zbierać jałmużnę dla dzieci z Konga.
W ostatni poniedziałek 
27 stycznia 2014
mali misjonarze z Kółka Misyjnego
wyruszyli na ulice naszej dzielnicy,
aby kolędować dla mieszkańców Górzyskowa.
Zaczęliśmy od ul. Kcyńskiej,
na której znajduje się nasza szkoła.

Już w pierwszym domu, gdzie mieszka nasza misjonarka Marta, jej mama poczęstowała nas pysznymi "babeczkami".  
Na koniec zostaliśmy ugoszczeni po królewsku!
Jeszcze raz dziękujemy naszym
Gospodarzom,
Babci i Mamie,
 Weroniki i Oli.
Z serca dziękujemy wszystkim mieszkańcom
za słodki poczęstunek i jałmużnę
(zebraliśmy 136 zł),

w zamian rozdawaliśmy pamiątki kolędowania
i ozdoby choinkowe wykonane przez uczniów
na IV Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy.
Pieniążki przekażemy do PDMD w Warszawie
 na pomoc misjonarzom i ich podopiecznym w Kongo.

Bóg zapłać za dobre serca i wytrwałość
katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

27 stycznia 2014

Misyjne kolędowanie z Jasełkami już za nami...

W ostatnią sobotę 
25 stycznia 2014 
zaprosiliśmy 
Społeczność naszej szkoły 
i mieszkańców Górzyskowa
do kościoła NMP Matki Kościoła 
na spotkanie pod hasłem: 
"Misyjne kolędowanie z Jasełkami".
W ten sposób chcieliśmy podsumować efekty
naszej pracy w pierwszym semestrze,
podziękować naszym sympatykom i wręczyć indeksy
"Przyjaciel misji" uczniom, którzy
w szczególny sposób angażowali się
w akcje na rzecz misji.
Najważniejszym jednak punktem
spotkania były Jasełka przygotowane
przez uczniów kl. II b pod kierunkiem
p. Joanny Koszowskiej i p. Aleksandry Jóźwiak.
W imieniu swoim i Kółka Misyjnego
dziękujemy za piękne przedstawienie. Szczególne podziękowania kierujemy do
Rodziców,
którzy pomogli w przygotowaniu Jasełek,
przebierając dzieci w piękne stroje.
 Dziękujemy również p. Arkadiuszowi Kozikowskiemu 
za oprawę multimedialną całego spotkania
oraz gospodarzowi naszego spotkania,
ks. proboszczowi Piotrowi Raszce.

Bóg zapłać za dobre serca i pracowite dłonie!
Zapraszamy już za rok
katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

26 stycznia 2014

Konkurs z okazji kanonizacji Jana Pawła II

FESTIWAL POEZJI I PROZY 

bł. JANA PAWŁA II

HONOROWY PATRONAT
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia św. Pawła w Solcu Kujawskim ks. Grzegorz Grobelny
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski mgr inż. Teresa Substyk

ORGANIZATOR
Dyrektor Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim
mgr Małgorzata Niedźwiedzka
tel. (52) 387 13 26

REGULAMIN KONKURSU

TEMAT KONKURSU

Błogosławiony Jan Paweł II - WZÓR CZŁOWIECZEŃSTWA w jego poezji i prozie.

CELE KONKURSU
 •      Popularyzacja poezji i prozy Karola Wojtyły/Jana Pawła II.
 •      Upowszechnianie wiedzy na temat życia i nauczania Papieża - Polaka.
 •      Wskazanie Jana Pawła II jako wzoru człowieczeństwa.
 •      Propagowanie wartości ogólnoludzkich zawartych w poezji i prozie Karola Wojtyły/Jana       Pawła II.
 •      Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
 •      Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień recytatorskich      i aktorskich.
ZASIĘG KONKURSU

KONKURS POEZJI I PROZY JANA PAWŁA II adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego.

KATEGORIE WIEKOWE

 • szkoła podstawowa klasy I – III,
 • szkoła podstawowa klasy IV – VI,
 • klasy gimnazjalne.
ZASADY UCZESTNICTWA
 •      Nadesłanie do Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do Konkursu – na adres emailowy Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim soleckajedynka@wp.pl.
 •      Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy Karola Wojtyły/Jana Pawła II (czas wykonania utworu nie może przekroczyć 4 minut).
 •      Przeprowadzenie przez szkołę zgłaszającą się do Konkursu pierwszego etapu, czyli eliminacji do Finału i wybranie trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej.
 •      Zgłoszenie laureatów I etapu do 17 lutego 2014 roku na adres  emailowy soleckajedynka@wp.pl. (Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej http://soleckajedynka.neth.pl/).
 •      Udział zgłoszonych laureatów w Finale Konkursu, który odbędzie się 15 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim.
 •      Lista uczniów zakwalifikowanych do Finału zostanie ogłoszona na stronie internetowej 20 lutego 2014 r. Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim http://soleckajedynka.neth.pl/.
FINAŁ KONKURSU

TERMIN I MIEJSCE FINAŁU

II Etap – Finał Konkursu odbędzie się 15 marca (sobota) w godzinach od 11.00 do 14.00 w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim, ul. Tartaczna 25, 86-050 Solec Kujawski.

FORMA PRZESŁUCHAŃ PODCZAS ETAPU FINAŁOWEGO


Występy uczestników finału odbywać się będą wobec publiczności złożonej z uczniów-uczestników oraz nauczycieli szkół biorących udział w Konkursie.

KRYTERIA OCENY
 • dobór  i rozumienie tekstu,
 • pomysłowość interpretacji,
 • poprawność wypowiedzi
 • ekspresja wypowiedzi,
 • umiejętność prezentacji,
 • nawiązania kontaktu z publicznością,
 • dykcja,
 • opanowanie tekstu. 
Oceny prezentowanych wypowiedzi – poezji i prozy Jana Pawła II – dokona komisja powołana przez organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Lista laureatów Konkursu zostanie podana 20 marca 2014 r. na stronie internetowej Zespołu Szkół http://soleckajedynka.neth.pl/. Szkoły laureatów powiadomione zostaną o wynikach Konkursu telefonicznie do 20 marca 2014 roku.
Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkich przesunięć czasowych.

Placówki biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z późn. zm.).

UWAGI KOŃCOWE
Wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi  podczas Konferencji poświęconej osobie Jana Pawła II w przededniu jego kanonizacji. Konferencja BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II - WZÓR CZŁOWIECZEŃSTWA odbędzie się 12 kwietnia 2014 roku w godzinach 9.00-13.00 w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim, ul. Tartaczna 25, 86-050 Solec Kujawski.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul
(pytania prosimy kierować do katechetek)


19 stycznia 2014

Misyjne kolędowanie z Jasełkami


Zaprasza

25 stycznia 2014
godz. 15.30 - 16.45

do kościoła NMP Matki Kościoła
ul. Jaskółcza w Bydgoszcz
y

na 
"Jasełka" 
w wykonaniu uczniów kl. II b
pod kierunkiem
p. Joanny Koszowskiej i p. Aleksandry Jóźwiak
oraz

wspólne kolędowanie.


Podczas spotkania zostaną wręczone legitymacje: 

"Przyjaciel misji"
uczniom, którzy wyróżnili się w pracy na rzecz misji.


Serdecznie zapraszamy w imieniu swoim 
i uczniów z Kółka Misyjnego
katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul.

5 stycznia 2014

Światowy Dzień Misyjny Dzieci

W uroczystość
Objawienia Pańskiego
6 stycznia
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
obchodzi swoje patronalne święto -
Światowy Dzień Misyjny Dzieci.
Z tej okazji
wszystkim  misjonarkom i misjonarzom
Kółka Misyjnego "Comunnio" 
oraz Przyjaciołom Misji 
z naszej szkoły i całej Diecezji Bydgoskiej
składamy serdeczne podziękowania za dobre serca, 
pomocne dłonie i pomysłowe główki w realizacji
 zadań misyjnych naszego Kółka, a szczególnie
za modlitwę, szczodre serduszka i pomoc dzieciom 
w Wenezueli!

BÓG ZAPŁAĆ!

Katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul.

Już dzisiaj zapraszamy na spotkanie naszego Kółka
13 stycznia 2014
godz. 14.00-16.00
na którym będziemy przygotowywać się 
do misyjnego kolędowania w naszej parafii
20 stycznia 2014.
W tym roku pomagamy misjonarzom i ich podopiecznym
w Republice Kongo i Demokratycznej Republice Kongo
.
Odwiedzimy rodziny w naszej dzielnicy.
Zaśpiewamy kolędy i rozdamy pamiątki kolędowania
oraz drobne świąteczne upominki.
Chcesz do nas dołączyć?
Przyjdź na spotkanie albo zgłoś się
do p. Hani Siemiątkowskiej lub p. Liliany Gaul.
Odpowiedz na wezwanie Jezusa:
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię" MK 16,15
i kolęduj razem z nami. 
Zaproś swoją koleżankę i kolegę,
i pomóż swoim rówieśnikom w Kongo!
Czekamy na twoje pomocne dłonie i dobre serce!

Serdecznie zapraszamy!