19 listopada 2013

Uroczystość wręczenia nagród

Wczoraj na spotkaniu Kółka Misyjnego mieliśmy przyjemność gościć laureatów konkursu plastycznego, zorganizowanego z okazji 
XIII Dnia Papieskiego
Hasłem konkursu było: 
"Jan Paweł II - Papież dialogu".
Na tablicy zostały zaprezentowane
nagrodzone prace.
Dla każdego laureata Kółko
ufundowało dyplom i nagrodę.
Przygotowaliśmy również mini wystawkę
 eksponatów przywiezionych
przez misjonarzy z całego świata.
Goście mogli zaobaczyć na mapie świata kraje,
w których pracują misjonarze z Polski.
"Misjonarki" pilnie przygotowywały się
do prowadzenia spotkania.
Laureaci przybyli na uroczystość
ze swoimi gośćmi.
Amelka i Natalka pełniły tym razem
rolę gospodarzy spotkania.
Pani Liliana przybliżyła zebranym ideę PDMD
oraz obraz państwa Wenezeula, albowiem właśnie
dla misjonarzy właśnie z tego kraju pracuje
w tym roku nasze Kółko.
Aż wreszcie nastąpił najważniejszy punkt
naszego spotkania, czyli wręczenie
nagród i wyróżnień laureatom konkursu.
Na koniec spotkania misjonarki i misjonarze
otrzymali legitymacje i indeksy PDMD,
które staną się dokumentem ich pracy
w roku szkolnym 2013/14.
 Jeszcze raz dziękujemy dzieciom i ich rodzicom 
za liczny, i owocny udział w konkursie. 
Zapraszamy do IV Misyjnego Konkursu Bożonarodzeniowegoktóry już został ogłoszony, 
a szczegóły regulaminu zamieszczone są 
w poście z 30 października 2013.

Bóg zapłać za dobre serca i pracowite dłonie!
składają katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

4 listopada 2013

Ufam i innych umacniam w wierze - to temat miesiąca listopada

Ufam Tobie! Chcę być "światłem", 
gdy nadziei innym braknie.


Na kolejnym spotkaniu misyjnym obejrzeliśmy 
film pt. "Misjonarze Jezusa - PDMD"
Poznaliśmy różne formy pracy misyjnej dzieci z Ognisk misyjnych i wyznaczyliśmy sobie zadania na najbliższy miesiąc.


Zapraszamy do współpracy!