30 października 2013

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości

Już pojutrze 1 listopada  
Uroczystość Wszystkich Świętych - święto zbawionych,
ale wcześniej 31 października
dzień, w którym od kilku lat zachęca się nas 
do wesołej zabawy nazywanej Helloween.

Poznaj genezę tych świąt i odpowiedz sobie sam!

IV Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy


zaprasza na
IV Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
„Jesteśmy światłością świata –
mój szkolny kolega z Wenezueli
                 
Celem konkursu jest:
v propagowanie idei Papieskiego Dzieła  Misyjnego Dzieci
v wsparcie duchowe i materialne misjonarzy, i ich podopiecznych
v poszerzanie wiedzy o krajach misyjnych
v rozwijanie umiejętności plastycznych, lingwistycznych oraz informatycznych dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest:
v Kategoria I – uczniowie kl. I-III SP: praca plastyczna – kartka świąteczna nawiązująca do hasła konkursu, wykonana dowolną techniką plastyczną; kartka złożona, w formacie A5.
v Kategoria II – uczniowie kl. IV-VI SP: praca plastyczna ozdoba choinkowa lub świąteczna wykonana dowolną techniką plastyczną, nawiązująca do hasła konkursu.
v Kategoria III – uczniowie Gimnazjum:   album multimedialny przedstawiający obraz państwa Wenezuela, zgodny z tematem konkursu, wykonany w programie PowerPoint, zawierający od 15 do 25 slajdów, w tym slajd tytułowy z danymi z „Karty zgłoszeniowej”. Praca powinna być zapisana na płycie CD-R lub przesłana drogą elektroniczną.

Regulamin konkursu:
v Oceniane będą:
§  zgodność pracy z tematem konkursu
§  kategoria I i II – oryginalność pomysłu i estetyka wykonania oraz walory artystyczne.
§  kategoria III – poziom trudności wykonania prezentacji multimedialnej, jej walory dydaktyczne i artystyczne.
v Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii.
v Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy emblemat specjalnie zaprojektowany z tej okazji przez małych misjonarzy z naszego Kółka.
v Nagrodzone prace plastyczne zostaną wydrukowane w formie kartek świątecznych i wysłane do misjonarzy na całym świecie. 
v Pozostałe prace wystawimy na  Misyjnym Kiermaszu Adwentowym 4 grudnia 2013, organizowanym w naszej szkole pod hasłem  „Dzieci dzieciom misji”. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany za pośrednictwem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie na pomoc misjonarzom i ich podopiecznym w Wenezueli
v Nagrodzone prezentacje multimedialne będą przedstawione na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej Kółka.
v Prace należy przesłać do 30 listopada 2013 na adres:
Zespół Szkół nr 14
ul. Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
z dopiskiem: Kółko Misyjne „Comunnio” – IV Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
v Do każdej pracy konkursowej prosimy o dołączenie „Karty zgłoszenia”, która musi zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę; imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu lub e-mail  w celu przesłania wyników konkursu i zaproszeń na rozdanie nagród.
v Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2013 na stronie internetowej Kółka: www.kolkomisyjnecomunnio.blogspot.com oraz przesłane elektronicznie do opiekunów.
v Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu w dniu 15 grudnia 2013.
v W skład  Jury wchodzą nauczyciele specjalności: plastyka, geografia, informatyka i teologia.
v Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień.
v Prace pozostają własnością organizatorów konkursu.
v Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (DZ.U. Z 2002r. Nr 101. Poz. 926 ze zm.).
v Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły Diecezji Bydgoskiej.
v Zapytania prosimy kierować na adres e-mail:  k.m.comunnio@gmail.com
v Zapraszamy na stronę internetową Kółka, na której od 4 listopada 2013 do końca roku szkolnego, będziemy zamieszczać posty tematyczne związane z hasłem PDMD na rok szkolny 2013/14: Jesteśmy światłością świata”. Rozpoczniemy od prezentacji: „Świadkowie wiary w Wenezueli”, która będzie wstępem do przygotowań Misyjnego Kiermaszu Adwentowego„Dzieci dzieciom misji, na który serdecznie zapraszamy do naszej szkoły 4 grudnia 2013, w godz. 16.00-18.30 J!


Z pozdrowieniami
opiekunki Koła Misyjnego „Comunnio”
katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

29 października 2013

Nasze Kółko pracuje...

Na kolejnym spotkaniu przygotowywaliśmy 
plakat misyjny na cały rok szkolny pod hasłem:
"Jesteśmy światłością świata"
Naszym zadaniem w tym roku szkolnym
jest pomoc misjonarzom i ich podopiecznym z Wenezueli,
państwa w Ameryce Południowej.
Po "burzy mózgów" zaprojektowaliśmy plakat,
który ma być wizualizacją naszego hasła.
Każdy "misjonarz" musiał własnoręcznie zrobić swoją łódkę
 i "zwodować" ją na morze misyjnych zadań.
Efekt końcowy był "śpiewający",
co widać na załączonym obrazku.
Bóg zapłać za mądre główki i pracowite dłonie!
katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

28 października 2013

Tydzień misyjny już zakończony, ale nasza modlitwa trwa...

W Tygodniu Misyjnym nasze Kółko przygotowało
rozważania do tajemnic różańcowych.
Na początek kilka pytań do Gimnazjalistów!
Pani Liliana przybliżyła nam obraz Wenezueli,
kraju w Ameryce Południowej, albowiem w tym roku szkolnym
pomagamy misjonarzom i ich podopiecznym
z tego właśnie państwa.
Jeszcze kilka słów o działalności naszego Kółka.
Na koniec rozdaliśmy ulotki informacyjne,
które zachęcają do pracy i modlitwy na rzecz misji.
Bóg zapłać za dobre serca i szczerą modlitwę!
katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

27 października 2013

Konkurs pod hasłem: "Jan paweł II - Papież dialogu" rozstrzygnięty

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom z kl. I-III 
za udział w konkursie plastycznym z okazji 
XIII Dnia Papieskiego.
 Prace zostały wykonane w formie kartek pocztowych i będą wysłane do misjonarzy na całym świecie z okazji
Świąt Bożego Narodzenia. 
Gratulujemy uczniom, których prace zostały 
nagrodzone lub wyróżnione.
I miejsce - Zofia Łapka IIa
I miejsce - Martyna Gawińska II c
III miejsce - Jakub Fiutak II b
III Miejsce - Anna Walas 3b
III miejsce - Marta Wierzchosławska 2b
III miejsce - Martyna Kostrzewska 1b
III miejsce - Weronika Nalazek 2a
III miejsce - Amelia Świętkowska 2a
III miejsce - Malwina Kwiatkowska 3c
Wyróżnienie - Daria Błażewicz 2c
Wyróżnienie - Laura Kowalska 2c
Wyróżnienie - Marcelina Brzezińska 2b
Wyróżnienie - Mikołaj Mojsiewicz 2c
Wyróżnienie - Rozalia Grec 1b

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 
18 listopada 2013
o godz. 16.00 w sali 14a
na spotkaniu Kółka Misyjnego.

Serdecznie zapraszamy!
katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul


22 października 2013

"Boże miłosierdzie dla całego świata"

W ostatnią niedzielę nasze Kółko wzięło udział 
w uroczystej Mszy św. 
w kościele NMP Matki Kościoła.
Niedziela Misyjna rozpoczęła w Kościele 
Tydzień Misyjny, który w tym roku obchodzimy 
pod hasłem: 
"Boże miłosierdzie dla całego świata".
Serdecznie dziękujemy małym misjonarkom
 i misjonarzom za zaangażowanie, 
i rzetelne przygotowanie czytań do Liturgii Słowa, ale przede wszystkim za dobre serca!

Katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

17 października 2013

Światowy Dzień Misyjny

W najbliższą niedzielę 
20 października
będziemy świętować
ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY,
który rozpoczyna
Tydzień Misyjny
w Kościele.

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny
Z tej okazji
 serdecznie zapraszamy
na Mszę św. o godz. 10.30

 do kościoła NMP Matki Kościoła w Bydgoszczy
na którą Liturgię Słowa 
przygotowały misjonarki z naszego Kółka.

katechetki
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul

15 października 2013

Różaniec misyjny

Módl się w językach rówieśników z całego świata.
Październikowa modlitwa trwa, a my zapraszamy do Różańca misyjnegoto znaczy do modlitwy w różnych językach świata. 
Różaniec w różnych językach świata

13 października 2013

Dzisiaj XIII Dzień Papieski

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem:
"Jan Paweł II - Papież dialogu".
Dialog to szczególna rozmowa. Jej fundamentem jest 
przede wszystkim umiejętność słuchania, 
ale również umiejętność bycia z drugim człowiekiem.
Tych dwóch rzeczy uczymy się w domu rodzinym, 
w szkole, w pracy, ale również w czasie zabawy.
I tak było dzisiaj na bydgoskiej "Łuczniczce".
Kto nie był niech żałuje! Było wesoło, głośno i słodko, a to za przyczyną pysznych "papieskich kremówek".
Może za rok nasze Kółko też dołączy 
do wesołej gromadki "Karoliady"?

9 października 2013

Pozdrowienia z Tanzanii w Afryce

Zachęcam do obejrzenia zdjęć dzieci 
z przedszkola w Tanzanii, które poznaliśmy 3 lata temu. 
S. Agata poprosiła nas wtedy o pomoc, ponieważ potrzebowała przybory szkolne dla swoich podopiecznych.
"Biali misjonarze" tzn. dzieci pierwszokomunijne oraz ich rodzice złożyli wówczas jałmużnę, którą przesłaliśmy do s. Agaty.
W tym roku również będziemy chcieli pomóc
 naszym szkolnym kolegom w Tanzanii. 
Już myślimy jak to zrobić!


3 października 2013

Już wystartowałyśmy!

W ostatni poniedziałek 30 września rozpoczęłyśmy 
spotkania formacyjne naszego Kółka. 
W czasie zajęć zaprojektowałyśmy i wykonałyśmy plakat, 
który będzie nam służył cały rok szkolny.
W najbliższy poniedziałek 7 października będziemy tworzyć 
plan  pracy misyjnej.
Masz ciekawe pomysły, wrażliwe sece, pracowite dłonie 
dołącz do nas!
Witamy w naszym gronie nowe misjonarki:
Zosię..
i Weronikę...
oraz Natalkę i Kasię.
Dziękujemy "starym" misjonarkom
za wytrwałość i pracowitość,
dla niektórych to  już 3 lub 4 rok pracy misyjnej.

GRATULUJEMY!!!

1 października 2013

1 października 2013 r. – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji

Czytaj więcej
W dniu 1 października 2013 r. – 
we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,patronki misji rozpoczyna się ogólnopolska akcja AdoMiS
czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów
Opieką pragniemy otoczyć wszystkie seminaria i nowicjaty 
na terenach misyjnych, a szczególnie dwa seminaria wyższe: św. Jana Marii Vianneya w diecezji Moramanga na Madagaskarze oraz św. Augustyna w diecezji Iquitos w Peru