24 listopada 2012

Rozpoczęłyśmy przygotowania do Misyjnego Kiermaszu Adwentowego

Już listopad, czas najwyższy rozpocząć przygotowania do  
III Misyjnego Kiermaszu Adwentowego
"Dzieci, dzieciom misji"
który w tym roku obchodzimy go pod hasłem: 
"Mój szkolny kolega z Wietnamu"

Jeśli chcesz przyłączyć się do nas to, zrób "coś" razem ze swoją rodziną
(świąteczny stroik, pierniczki lub pyszne ciasteczka, aniołki z masy solnej, ozdoby świąteczne i itp.) na kiermasz i przynieś do 
30 listopada 2012, do sali 14a, 
w ten sposób pomożesz dzieciom z Wietnamu, 
które siebie nazywają "pyłem ulicy". 
Jesteśmy wielką chrześcijańską rodziną, dlatego nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek cierpiał 
z powodu głodu, braku bezpieczeństwa,
 czy osamotnienia!
Za dobre serca i pomocne dłonie dziękujemy, 
małe misjonarki oraz katechetki 
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul.

11 listopada 2012

IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Większości z nas Egipt kojarzy się z wakacjami nad ciepłym morzem, wypoczynkiem pod palmami i piramidami. 
Wysokie ogrodzenia turystycznych kurortów odcinają wczasowiczów od ponurej rzeczywistości. 
Zniszczone koptyjskie kościoły, zabici wierni uczestniczący w nabożeństwach bądź w trakcie powrotu do domu, wypędzone chrześcijańskie rodziny, zniszczone domy i sklepy prowadzone przez chrześcijan, to tylko niektóre przykłady prześladowania i dyskryminacji chrześcijan w Egipcie. Ponadto tysiące chrześcijan żyje dosłownie na wysypiskach śmieci nie mając szans na normalne życie i rozwój.
Dziś potrzeba naszej solidarności z tymi, którzy cierpią, i którym odbierany jest głos. 
Poprzez Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym 
stajemy się „głosem tych, którzy głosu nie mają” 
(bł. Jan Paweł II). 
Ten Dzień staje się okazją do modlitwy za prześladowanych, solidarności z nimi oraz możliwością udzielenia im pomocy materialnej.

7 listopada 2012

III Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy już ogłoszony

zaprasza na
III Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy
pod hasłem
Z Maryją  głośmy   światu Jezusa -
mój szkolny kolega z Wietnamu

Celem konkursu jest:
v propagowanie idei Papieskiego Dzieła  Misyjnego Dzieci
v wsparcie duchowe i materialne misjonarzy, i ich podopiecznych
v poszerzanie wiedzy o krajach misyjnych
v rozwijanie umiejętności plastycznych, lingwistycznych, informatycznych dzieci i młodzieży.
Przedmiotem konkursu jest:
v praca plastyczna (kategoria I – uczniowie kl. I-III SP) – kartka świąteczna nawiązująca do hasła konkursu, wykonana dowolną techniką plastyczną, w formacie A5 (1/2 kartki z bloku rysunkowego A4)
v praca literacka (w kategoria II – uczniowie kl. IV-VI SP) – list do kolegi (koleżanki) z Wietnamu. Listy napisane w j. angielskim będą oceniane w osobnej kategorii!
v prezentacja multimedialna (kategoria III – uczniowie Gimnazjum)  zgodna z tematem konkursu, przedstawiająca obraz państwa -Wietnam. Praca powinna być zapisana na płycie CD-R w programie PowerPoint, zawierać od 10 do 15 slajdów.
Regulamin konkursu:
v Oceniane będą:
§  zgodność pracy z tematem konkursu
§  kategoria I – oryginalność pomysłu i estetyka wykonania
§  kategoria II – poprawność stylistyczna i ortograficzna listu
§ kategoria III – poziom trudności wykonania prezentacji multimedialnej, jej walory dydaktyczne i estetyczne.
v Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii.
v Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy emblemat specjalnie zaprojektowany z tej okazji przez małych misjonarzy naszego Kółka.
v Nagrodzone prace plastyczne  zostaną wydrukowane w formie kartek świątecznych i wysłane do misjonarzy na całym świecie. 
v Pozostałe prace wystawimy na  Misyjnym Kiermaszu Adwentowym 3 grudnia 2012, organizowanym w naszej szkole pod hasłem  „Dzieci dzieciom misji”. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany za pośrednictwem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie na pomoc  dzieciom w Wietnamie
v Nagrodzone listy wraz z tłumaczeniem na j. angielski wyślemy do misjonarzy w Wietnamie.
v Nagrodzone prezentacje multimedialne będą przedstawione na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej Kółka w ramach obchodów Roku Wiary, pod hasłem: „Głosić wiarę z radością – poznajemy świadków wiary”.
v Prace w kategorii I należy przesłać do 30 listopada 2012 a w kategorii II i III do 7 grudnia 2012 na adres:
Zespół Szkół nr 14
ul. Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
z dopiskiem: Kółko Misyjne-III Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
v Do każdej pracy konkursowej prosimy o dołączenie kartki z danymi: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna (numer telefonu lub email w celu przesłania wyników konkursu                i zaproszeń na rozdanie nagród).
v Ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia 2012 na stronie internetowej Kółka: www.kolkomisyjnecomunnio.blogspot.com oraz przesłane elektronicznie do opiekunów uczestników konkursu.
v Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu w dniu 4 stycznia 2013 (termin może ulec zmianie, o czym powiadomimy opiekunów laureatów konkursu).
v W skład  Jury wchodzą nauczyciele specjalności: plastyka, j. polski,        j. angielski, geografia i teologia.
v Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień.
v Prace pozostają własnością organizatorów konkursu.
v Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz szkoły i klasy, z jakiej pochodzi laureat nagrody.
v Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły Diecezji Bydgoskiej.
v Zapytania prosimy kierować na adres email: 
          k.m.comunnio@gmail.com
v Zapraszamy na stronę internetową Kółka, na której od 9 listopada 2012 do końca roku szkolnego, będziemy zamieszczać posty tematyczne związane z obchodami Roku Wiary pod hasłem: „Głosić wiarę z radością – poznajemy świadków wiary”. Rozpoczniemy od prezentacji: „Poznajemy Wietnam”, która będzie wstępem do przygotowań Misyjnego Kiermaszu Adwentowego „Dzieci, dzieciom misji, na który serdecznie zapraszamy do naszej szkoły 3 grudnia 2012, w godz. 16.00-18.30 J!
Z pozdrowieniami
opiekunki Koła Misyjnego „Comunnio”
Hanna Siemiątkowska i Liliana Gaul.

6 listopada 2012

Konkurs plastyczny z okazji XII Dnia Papieskiego rozstrzygnięty

Serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom,
 które wzięły udział w konkursie plastycznym
 pod hasłem:
„Jan Paweł II – Papież rodziny”
zorganizowanym z okazji
 XII Dnia Papieskiego
Zapraszam wszystkich laureatów i uczestników konkursu 
na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień,
które odbędzie się podczas wieczornicy 
poświęconej bł. Janowi Pawłowi II
15 listopada 2012
godz. 17.00
w świetlicy szkolnej