12 czerwca 2011

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego u bydgoskich "Duchaczy"

Drodzy Czytelnicy, każda forma działalności misyjnej nieodmiennie wiąże się z koniecznością prowadzenia ośrodka misyjnego oraz z różnorodnymi formami pomocy wspierającej pracę misjonarzy, a także miejscowej ludności, wśród której żyją i mieszkają. Każdego roku, od szesnastu już lat, nasze Zgromadzenie w dzień Zesłania Ducha Świętego organizuje Festyn Misyjny, który – będąc doskonałą okazją do rodzinnego spędzenia czasu, radości i zabawy – daje również możliwość zdobywania środków koniecznych na wsparcie wysiłku misjonarskiego szeregu duchaczy, którzy poświęcają swe życie w pracy dla Boga i na rzecz innych. Tegoroczna uroczystość przypada wyjątkowo późno, bo 12 czerwca. Jej hasłem przewodnim jest „Dotrzeć sercem do Pantepec”, a celem – pomoc dla o. Kazimierza Borowca CSSp, misjonarza pracującego w Meksyku. 

3 czerwca 2011

Uroczystość rozdania nagród w konkursie "Jan Paweł II - Wielki Rodak"

Jury konkursu plastyczno - literackiego
pod przewodnictwem
p. Jolanty Kotlarek i p. Beaty Jaros-Czuczwary

"Jan Paweł II - Wielki Rodak" 

przyznało nagrody i wyróżnienia 
uczniom klas I-III w kategorii "Laurka dla Jana Pawła II" 
i uczniom klas IV - VI w kategorii "List do Jana Pawła II". 


Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystości, 
na którą serdecznie zapraszamy
do świetlicy szkolnej !!!

6 czerwca 2011
o godz. 17.00

Program spotkania:

* powitanie laureatów konkursu i ich gości
* "Wspomnienie o bł. Janie Pawle II" - prezentacja przygotowana przez małych misjonarzy z Kółka Misyjnego
* wręczenie laureatom nagród i wyróżnień 
* wspólny śpiew przygotowany przez młodzież z Kółka Dobrych Serc wraz z opiekunami: p. Elżbietą Stawiarską i p. Jarosławem Truszczyńskim
* pożegnanie zebranych

Organizatorzy:
dzieci z Kółka Misyjnego wraz z opiekunkami
Hanną Siemiątkowską i Lilianą Gaul