17 maja 2011

Uroczystość I Komunii św.

W dniu 15 maja 2011
dzieci z naszej szkoły przystąpiły 
do sakramentu I Komunii św. 
w kościele NMP Matki Kościoła

Biały Tydzień to czas radości i wdzięczności dzieci za dar Eucharystii, za miłość Jezusa, którego mogły przyjąć do swoich serc. Jeden z jego dni poświęcony jest misjom, a dokładnie dzieciom z krajów misyjnych. Dzieci pierwszokomunijne modlą się za nie i w ich intencji przyjmują komunię świętą. Nieść światu Jezusa

  Dzieci otrzymują  obrazki z modlitwą oraz  kopertki z flagami różnych państw. Każdy, kto chce być pomocnikiem Jezusa, w misyjnym dniu Białego Tygodnia przynosi kopertkę. Jest w niej własnoręcznie napisana modlitwa za dzieci z krajów misyjnych i ofiara pochodząca z części jego pierwszokomunijnego prezentu.
  Wiele dzieci w tym czasie przystępuje do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, by systematycznie wspierać swoich rówieśników modlitwą i ofiarą.

Tekst i zdjęcia za: http://www.missio.org.pl